เหมาลำอาหารว่างและชมพระอาทิตย์ตก

ออกเดินทางจากท่าเรือเวลา 16:30 น.
เรามีจุดแวะเล่นน้ำ หรือตกปลาที่เกาะส้ม เราจะออกเดินทางก่อนเวลาเพื่อชมความงามของท้องฟ้ารอบๆ ชายฝั่งเกาะสมุย
มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เราจะกลับมาที่ท่าเรือประมาณ 19:00 น. หลังพระอาทิตย์ตก

พระอาทิตย์ตกที่เกาะส้ม
พระอาทิตย์ตกจากเรือจันทาราที่เกาะสมุย

เหมาลำบุฟเฟ่ต์อาหารค่ำและชมพระอาทิตย์ตก

หลังจากพระอาทิตย์ตกดินเราขอเสนอบุฟเฟ่ต์อาหารค่ำซึ่งรวมถึงอาหารว่างด้วย ประกอบด้วยอาหารไทย 4 ถึง 5 อย่าง
เรากลับถึงท่าเรือประมาณ 20:00 น.

ราคาเหมาลำอาหารว่างและชมพระอาทิตย์ตก 16:30 น. – 19:00 น.

ไม่เกิน 10 คน: 27,000 บาท

ไม่เกิน 15 คน: 31,000 บาท

เกิน 20 คนราคา 1,000 บาทต่อคน สูงสุด 48 คน

ไม่เกิน 20 คน: 35,000 บาท

ราคาเหมาลำบุฟเฟ่ต์อาหารค่ำและชมพระอาทิตย์ตก 16:30 น. – 20:00 น.

ไม่เกิน 10 คน: 35,000 บาท

ไม่เกิน 15 คน: 40,000 บาท

เกิน 20 คนราคา 1,200 บาทต่อคน สูงสุด 48 คน

ไม่เกิน 20 คน: 45,000 บาท