การนำเที่ยวทั่วไป :

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และประกันภัยเต็มจำนวน
ต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง
ราคาเด็กอายุระหว่าง 6 ถึง 12 ปีรวม และฟรีสำหรับทารก
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
การยกเลิกการซื้อ ลูกค้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจะมีการเรียกเก็บเงิน 100% ของยอดรวมทั้งหมด
การยกเลิกการซื้อ ลูกค้าน้อยกว่า 48 ชม. ก่อนออกเดินทางจะมีการเรียกเก็บเงิน 50% ของยอดรวมทั้งหมด

การยกเลิกโดย บริษัท จันทารา จูนด์ โบ๊ท ในกรณีที่สภาพอากาศเลวร้ายหรือปัญหาทางเทคนิคของเรือ และเราไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ตามที่ลูกค้ากำหนดได้จะได้รับเงินคืน 100%

การเช่าเหมาลำ :

ต้องวางเงินมัดจำ 30% ของจำนวนเงินทั้งหมดเพื่อยืนยันการจอง
ต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง
เงินมัดจำจะไม่ได้รับคืนหากลูกค้ายกเลิกการล่องเรือน้อยกว่า 1 เดือนก่อนการเดินทาง
การยกเลิกโดย บริษัท จันทารา จูนด์ โบ๊ท ในกรณีที่สภาพอากาศเลวร้ายหรือปัญหาทางเทคนิคของเรือและเราไม่สามารถเปลี่ยนวันที่ตามที่ลูกค้ากำหนดได้จะได้รับเงินคืน 100%